چگونه « از تو می پرسند»؟

به نام رب جلیل

سلام

چند سالی است که مسابقه ی

« از تو می پرسند»

 در سیما آغاز شده که می توانست راه خوبی برای معرفی

 آثار استاد شهید مطهری رحمه ا... علیه باشد اما:

علاوه بر ساختار پراکنده و سیری کار نکردن آثار این استاد بزرگ

 یعنی از آسان به مشکل

استفاده از طرح های گرافیکی نامناسب هم مزید بر علت شده است .

جالب آن که امروز دیدم از طرح های روی اسکناس استفاده شده و حتی

مقدار اسکناس نیز درج شده است.

اکنون باید پرسید :

چگونه « از تو می پرسند»؟

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]