با نام او

سلام

 و وقت حضور رسيده است

 آيا تا کنون به اين لحظه انديشيده ايد؟!

 لحظه ی ارتباط با دوست

با معبود بی همتا

god please help me

يا حق

/ 4 نظر / 3 بازدید
m_m

با سلام گفتی بيا اومديم قالبت رو عوض کردی...قالب قشنگتر زياده ...به اون لحظه و خيلی لحظات ديگر هم بايد فکر کرد ..مسئله سر فکر کردنه

hh

با سلام لحظهای است نورانی و عاشقانه ما را دعا کن

hm

سلام با زهم بوی عشق امد باز هم بيا

hm

سلام نتونستم به پايينی برم ظلم نميمونه بازم بيام؟