خوب...

با نام او

سلام

اتفاق ديگه ای  رخ داد حادثه ای دلخراش

تسليت

اما

فردا انتخاباته

نميدونم چه تصميمی گرفتيد ولی هرچی هست

اميدوارم عاقلانه باشه

که البته ازما ايرانی ها غير اين انتظار نيست

حضور؟

احنمالامهم

نه!

ممنونم

حضور نه؟!

در مورد مباهله هم همينقدر بگم که تو اين روز

 مسيحيا ادعا کردن اسلام حق نيست اما ادعاشون باطل شد

تا بعد

آقا خدمت می رسيم

ممنونم

حضور

/ 1 نظر / 3 بازدید
hamed

سلام حضور خوبه هم اين حضور هم اون