روز پرستار

به نام رب جلیل
سلام
از عکس قبل یه چیزایی معلوم هست و می دونیم که امروز روز پرستار است
قشر زحمت کش و دلسوز جامعه
به یاد زینب علیها سلام
آن قهرمان بزرگ که به حق پرستار اسرای دشت نینوا بود.
این روز مبارک باد بر همه ی زحمت کشان این عرصه 

 آرزوی قلبی رسیدگی بیشتر به آنان است.


آمین

/ 0 نظر / 4 بازدید