و باز هم جمعه...

به نام رب جلیل

سلام

و باز هم جمعه آمد و مولا...

نمیدانم شاید بیاید...

عجل مولا عجل الله تعالی فرجک

/ 2 نظر / 3 بازدید

[گل]

محمود

به به! عجب جایی است.[لبخند]