بوی رضا علیه السلام

به نام رب جلیل

سلام

و بوی رضا می آید از سرزمین طوس

بوی رضایت حق از او

بوی ولایت هشتمین امام و

حصن محکم الهی

مبارکتان باد.

/ 5 نظر / 4 بازدید
سید حسین پایدار اردکانی

سلام برادر حمید. کجایی رفیق بی وفا؟ نه خبریف نه پیغامی نه پسغامی! ما خریداریم حمید خان . عیدت مبارک و دلت خوش باد .[گل][گل][گل]

حسین نبی زاده اردکانی

گل فشانید و به ره آب زنید می رسد شمس ولایت امشب عرض تبریک به زهرا (س)گوییم مقدم ماه ولایت امشب میلاد امام رضا(ع) بردوست دارانش مبارک.

حسین نبی زاده اردکانی

میلاد امام رضا(ع)بر دوست دارانش مبارک . گل فشانید و به ره آب زنید می رسد شمس ولایت امشب عرض تبریک به زهرا (س)گوییم مقدم ماه ولایت امشب