ژنو سه و محک حقانیت ایران

به نام رب جلیل

سلام

دیروز بالاخره این ژنو سه برگزار شد و حقانیت ایران بار دیگر ثابت .

جایی که خانم اشنون بی اخلاقی  و عدم پایبندی به حقوق انسانی را نشان داد.

اعلام بیانیه ای که اصلا تصویب نشده بود!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... .

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
من

[ناراحت][گل]