افغانی!

با نام او

سلام

 سوار اتوبوس شرکت واحدبودم

وداشتم بيرونو نگاه ميکردم که

يهو راننده زد رو ترمز

ديدم که يه افغانی ميخواد سوار بشه

 اما بعدش ناگهان راننده حرکت کرد

مردک به زمين خورد

 با خود فکر کردم اگه خدای نکرده

يه روزی ماهم آواره بش

ديگران با ما اين رفتارو ميکنن؟!

درسته که خارجی ان وضرر اقتصادی دارن اما...

حضور

/ 3 نظر / 3 بازدید
پری بابوونه

سلام مرسی که الان بهم سر زدی (مهدی خمار) اما من بازم وبلاگ دارم خوشحال می شم اونجا هم ژيام هاتو بخونم مرسی

مبینا

واقعا :يک وقتها مسائلی به زعم بعضی ها کوچيک باعث می شه ادم ساعتها به فکر فرو برن راستی اگه ما جای اون بنده خدا بوديم چکار می کرديم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟