بله سرگرمی..

با نام او

سلام

سرگرمی جوونا چيه؟

خداکنه خوب باشه اگه اينترنت باشه < چت باشه و.. خوبه اما اگه .... بازی باشه يا امثال اينا چی؟

اگه اينا باشه آيا درسته ؟

اگه درست نيس پس چرا هست؟

علت اينا چيه؟

ميدونيد؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید