دفاع همچنان باقی است

به نام رب جلیل

سلام

این روزها روزهای یاد آوری دفاع مقدس در جبهه هاست

اما باید یادمان نرود که

 نقدنیوز

آری ؛دفاع همچنان باقی است.

در عرصه ها ی مختلف

به خصوص فرهنگی

هوشیار باشیم.

/ 1 نظر / 28 بازدید
حمید

[گل]