با نام حق

سلام

و رمضان

کم کم می رود

چه از او گرفته ايم؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
نادونی

سلام... هيچی دست خاليتر از هميشه....

احمدعلي يزدي

سلام برادر ، ممنون كه تشريف آورديد ، و بيشتر از قولي كه داديد ، خدا ياروياورتان .