ظهور حضور

باسمه تعالی
با سلام
حضور می خواهد دلهای همه عاشقان را به حضوری صادقانه دعوت کند و با آنان به سير آفاقی و انفسی بپردازد با ما همراه باشيد و منتظر ظهور حضور
با تشکر فراوان

/ 2 نظر / 3 بازدید
حميد

سلام اين کار را دوست دارم من خيلی گرفتارم نيم دانم چگونه ميل جنسي ام را کنترل کنم کمک کنيد

احمد

من را کمک کن دلم از پدر و مادرم پر است کمکم کن آنها مرا درک نمی کنند