بعد از فیلتر

به نام رب جلیل

سلام

و اکنون بعد از فیلتر است

روزهایی که می خواستم در موردش بنویسم ولی نشد

امیدوارم دیگر تکرار نشود.

آمین

/ 0 نظر / 4 بازدید