و امروز هفدهم

به نام رب جلیل

سلام

و امروز هفذهمین روز شهریور و یاد میدان ژاله و خون های ریخته شده و نهضت نوپا.

اگر نبود آین واقعه اکنون باید جور دیگری حرف می زدیم یا داشت زیر را بخوانید:

*از ایام ا... هفده شهریور*

این کتاب نیز در خور توجه است :

* اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب *

ممنونم

خدانگه دار

/ 0 نظر / 4 بازدید