با نام حق

سلام

نامه سرگشاده خطاب به رئيس قوه قضائيه پيرامون هتاكان به مقدسات

تصوير بالا متن نامه ای است که عده ای از جوانان برای

رييس قوه قضاييه نوشته اند

 اگر خواستيد می توانيد امضاء کنيد.

حضورـ۱

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرامش فوق آزاد

سلام / خوبيد شما / واقعا توجه شما به مسايل اجتماعی قابل تحسينه اما نمی دانم چرا تکروی می کنيد در دنيايی که اتحاد رمز موفقيته بايستی در قالب رنامه های گروهی به رفع مشکلات برخاست همانگونه که عده ای از هر طريق بدنبال انحراف جوانان می باشند ما نيز بايستی از هر طريق به فکر اصلاح فکر جوانان باشيم اما کلا مخالف خشونت هستم و اعتقاد دارم هر کس برای انجام کاری دليلی دارد بايد با ريشه يابی از برخورد سطحی اجتناب کرد و سعی در هدايت افراد نمود . موفق باشيد .

persianpetition.com

اگر متن اعتراضی مناسبی روی اين سايت بگذاريد ميتوانيد به فارسی اعتراض خود را منعکس کنيد.