اعمال شب های قدر

شب نوزدهم :
اول شبهای قدر است وشب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی وفضیلت آن نمی رسد وعمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه ودر آن شب تقدیر امور سال می شود وملائکه وروح که اعظم ملائکه است درآن شب باذن پروردگار بزمین نازل می شوند وبخدمت امام زمان علیه الستلام مشرف می شوند وآنچه برای هر کس مقدر شده است بر امام علیه السلام عرض می کنند واعماال شب قدر بر دو نوع است ، یکی آنکه در هر سه شب باید کرد ودیگر آنکه مخصوص است بهر شبی.

اما اعمالی که در هر سه شب مشترک است وباید انجام داد :

اول : غسل است  ( مقارن غروب آفتاب ، که بهتر است نماز شام را با غسل خواند )
دوم : دو رکعت نماز است که در هر رکعت بعد از حمد هفتمرتبه توحید بخواند وبعد از فراغ  هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَاَتوبُ اِلَیهِ ودر روایتی است که از جای خود بر نخیزد تا حقتعالی او وپدر ومادرش را بیامرزد.
سوم : قرآن مجید را بگشاید وبگذارد در مقابل خود وبگوید :  اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُِکَ بِکِتابِکَ المُنزَلِوَمافیهِاسمُکَالاَکبَرُو،اَسماؤُکَ الحُسنی وَیُخافُ وَ یُرجی اَن تَجعَلَنی مِن عُتَقائِکَ مِنَ النّار پس هر حاجت که دارد بخواند
چهارم : مصحف شریف را بگیرد وبر سر بگذارد وبگوید :

 اَللّهمَّ بِحَقِّ هذاالقُرآنِ وَ بِحَقِّ مَن اَرسَلتَه بِه وَبِحَقِ کُلِّ مومنٍ مَدَحتَه ُ فیهِ وَبِحَقِّکَ عَلَیهِم فلا اَحَدَ اَعرَفُبِ بِحَقِّکَ مِنکَ

ده مرتبه بگوید : بِکَ یا الله
ده مرتبه : بِمُحَمَّدٍ
ده مرتبه : بِعلیٍّ
ده مرتبه : بِفاطِمَةَ
ده مرتبه : بِالحَسَنِ
ده مرتبه :  بِالحُسَین ِ
ده مرتبه :  بِعلیّ بنِ الحُسین
ده مرتبه :  بِمُحَمَّدِ بنِ  عَلِیٍّ
ده مرتبه :  بِجَعفَر بنِ مُحَمَّدٍ
ده مرتبه :  بِموُسی بنِ جَعفَر ٍ
ده مرتبه :  بِعلیِّ بنِ عَلیٍّ
ده مرتبه :  بِعَلِیِّ بنِ  مُحَمَّدٍ
ده مرتبه :  بِالحَسَنِ بنِ  عَلِیٍّ
ده مرتبه :  بِالحُجَّةِ

پس هر حاجتی داری طلب کن .
پنجم : زیارت امام حسین (ع) است؛ که در خبر است که چون شب قدر میشود منادی از آسمان هفتم ندا میکند که  حق تعالی آمرزید هر کسی را که به زیارت قبر امام حسین (ع) آمده .
ششم : احیا داشتن این شبها است که در روایت امده هر کس احیا کند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هر چند به عدد ستارگان آسمان وسنگینی کوهها وکیل دریاها باشد .
هفتم : صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار دارد ، وافضل آنست که در هر رکعت بعد از حمد ده مزتبه توحید بخواند .
هشتم : بخواند :اَللّهُمَّ اِنّی اَمسَیتُ لَکَ عَبدًا داخِرًا لا اَملِکُ لِنَفسی وَ اَعتَرِفُ ….

اما اعمالی که مخصوص هر شب است وباید انجام داد :
شب نوزدهم :
اول : صد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَاَتوبُ اِلَیه
دوم : صد مرتبه  اَللّهُمَّ العَن قَتَلَةَ اَمیرَالمومنینَ
سوم : بخواند یا ذَالَّذی کانَ …
چهارم : بخواند دعای اَللّهَمَّ اجعَل فیما تَقضی وَ….

واقعا التماس دعا.

/ 11 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

حسام

با سلام از شما دوست عزيز دعوت مي شود تا در اين شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علي (ع)، با نشان دادن عمق ارادت و پيروي تان از امام زمان (ع) با امضا ذيل بيعت نامه با آن امام عزيز، در اين حرکت عظيم به خيل سپاهيان مهدي فاطمه (عج) بپيونديد. اين چالشي است براي همه ما که بسنجيم چقدر براي ياري امام زمان (ع) آماده ايم. http://albeyatolellah.blogfa.com/post/56 در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدي [گل]

نسیمی از بهشت

سلام دوست عزیز نماز روزه هاتون قبول درگاه حق شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به شما و همه ی شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می کنیم. منتظر حضور گرمتان در وبلاگمان هستیم. یاعلی[گل][گل][گل]

انجمن چارسوق کویر

با سلام و احترام لطفا جهت اطلاع رسانی پوستر ششمین دوره اردکان شناسی را در وبلاگ خود درج نمایید. از اینکه در این راه همراه ما هستید سپاسگزاریم. http://yonanekoochak.persiangig.com/Untitled-1.jpg لینک مطلب http://yonan-koochak.blogfa.com/post-846.aspx