و ششمین شهادت

به نام رب جلیل

سلام

و امروز سالروز ششمین شهادت است.

همان مولای صادق علیه السلام

/ 2 نظر / 4 بازدید
محب ولایت

شـهــر مـدیـنـه گـشـته سـیـه پوش شــمـع ولایــت گـردیــده خـامـوش کـشـتـه شـد صـادق آل مـحـمّـد(ص) شـشـمـیـن اخـتـر سـپـهــر سـرمـد شـد رهـبـر دیـن مـسـمـوم انـگور از جــور و ظـــلم بـیـــداد مـنـصـور یـثـرب از ماتـمش غـرق عـزا شد مـحـــشر از قتـل جانـسوزش بپــا شد موسی بن جعفر(ع) افســرده حالست از داغ بـابـا شـکـــسـتـه بــال اسـت در بـقـیع شد تن پاکــش چو مدفون شـیـعـیـان جـهـان گـردید دل خـون جـان هــا فــدای امــام صـادق(ع) سـلـطـان مــذهـب قــرآن نــاطـــق قـلـب عـالـم ز قــتــل او شکـــسـته گـــرد غــم بر دل شــیـــعــه نشسته

مرتضی

سلام بر دوست بزرگوار وعزیز از اینکه به وبلاگ خودت سرزدی ممنونم