برای حافظ

به نام رب جلیل

سلام

یاد حافظ شیراز این روزها ، عطر افکن محافل و مجالس ماست. او که هرگز نمیرد.

*با فال حافظ تفالی به دیوانش زنید.

* این مطلب را بخوانید.

 

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

[گل]

[گل][خداحافظ]

[گل][خداحافظ]

[گل][دست][خداحافظ]