و اين قوه ی مهم ...

با نام حق

سلام

این روزها در هفته ی قوه قضائیه قرار داریم

هفته ای که یاد آور بهشتی است

همان ملت(امت) مظلوم ما

Pack%20Beheshti%2020.jpg

* دیدن این کتاب خالی از لطف نیست*

و غصه ی دوستمان همچنان باقی

 آری هفته ی قوه قضائییه است

هفته ی عدالت و فرزانگی

به امید تحقق این آرمانهای مقدس

فعلا یا حق

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق حق

با سلام یک دختر بهایی سید؟ از سرو وضعش معلوم بودکه مسلمان نیست از دینش گفت واز عقایدشون خدایا من چی میتونستم بهش بگم؟ من که اطلاعات کافی ندارم چه جوری میتونستم بهش بگم که .... حالا از شما دوستان کمک میخوام چه جوری میتونم بهش کمک کنم .. یا حق