و ما نیز...

به نام رب جلیل

سلام

و ما نیز مانده ایم بر کرانه ی حضور

و خدا را شکر که تا این حد نیز رفته ایم.

امیدواریم درست گفته باشیم

اما خدایا:

ما به حقیقت ؛ ایمان داریم

و به عشق

و به بوی گل سرخ

گل سرخ ما ؛ نشان عاشقی را به ما داده است

و عشقش شوری دیگر افکنده است

و ما نیز...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمددیهیم

مرا درديست اندر دل اگر گويم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد منجم کوکب بخت مرا از برج بيدون کن که من بد طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد