و اميد آينده ی اسلام...

به نام او

سلام بر شما

و امروز روز اول آبان ماهه

و شهادت بزرگ مردی که به فرموده ی حضرت امام خمینی (ره) امید آینده ی اسلام بود

بله روز شهادت حاج آقا مصطفی (ره) است.

image.php?id=Zm49MzE3LmpwZ18md2g9d2gmdz0yMDAmaD0maW1ndD13d3cua2hvcnNoaWQua-I_

این لینک اندکی از ایشان می گوید :

*از آقا مصطفی (ره)...*

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهدی همراهی

سلام عزيز اری پرشين بلاگ مدت زياديست که کار می کند. من از همه جا بی خبر از قافله عقب ماندم. خداوند روح این عزیز را شاد و اقا مصطفی ها يی را که در قيد حياتند برای مکتب اهل بيت عصمت و طهارت حفظ فرمايد. به اميد او

بادر

مرحوم مصطفی خمینی در نجف بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان به تدریس خارج پرداخت. درس خـارج وی روز بـه روز رونق بیشتری می‌گرفت. بسیاری از فضلا درس خارج این شهید را به لحاظ شیوه تدریس و بیان شیوای او بر سایر درس ها ترجیح می دادند. شـهـیـد سید مصطفی بر مسائل فقه و اصول، كلام و فلسفه كاملا مسلط بود بـلكه در هر یك از موضوعات علوم منقول و معقول صاحب نظر بـود. مـرحوم حاج آقا مصطفی میدان دار عرصه نقد اصولی و فقهی و فلسفی بود. او حتی جلسه درس امام با اشـكـالات متعدد ایشان رونق خاصی داشت، آرا و نظریه های پدرش را نقد می كرد و پدر نیز به نقد او پاسخی محكم می‌داد. حاج آقا مصطفی از این تاریخ تا زمان شهادت همواره در كنار امام و در نـجـف بـود و هر روز كه از اقامت آنان در نجف می گذشت، بر شـوكت و ابهت و همچنین ارزش علمی و اجتماعی آنان افزوده می شد و مـردم ایران آنان را بیشتر و بهتر می شناختند و مبارزه جدی تر می‌شد