پس از دو روز

به نام رب جلیل

سلام

امروز در این مدرسه ی .... میلاد حسابی حالم گرفته شد

اگه عهدی که به این بچه ها و شخص مدیریت دارم رو

 می تونستم کنار بذارم حسابی قاط می زدم

ولی ولش کن

انسان باید صبور باشه

و در جهت اصلاح یا تحول این وضع حرکت کنه

انصافا در کجای دنیا این شرایط بر مدارس استثنایی حاکم هست؟

کشوری مثل چین داره از این نیروی کار ارزان یا بهتره بگیم مفت استفاده ها

 می  کنه اما ما فقط دلمون رو خوش کردیم که براشون دبیرستان زدیم.

خلاصه این دو روزی که ننوشتم

سرگرم فکر برای تحول بودم و اگه بتونم با یک انقلاب نرم! او رو اجرا می کنم.

امیدوارم خدا توفیقم بده و شما یاری کنید.

سربسته بگم در مورد اشتغال این هاست.

فعلاخدا نگه دار

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]