واقعا عجیب بود!!

به استقبال ازیادواره ی سرداران شهید عاصی زاده ،محمدرضا جزایری (حنیف )،پاسداران وشهدای مزرعه سیف شهرستان اردکان 
سردار حسن واحدیان اردکانی  می گوید:خیلی عجیب بود درحالی که سردار شهید عاصی زاده کمی لکنت زبان داشت در دوجا کاملا خوب صحبت می کرد یکی وقتی قرآن تلاوت می کرد ودیگر وقتی پشت بی سیم صحبت می کرد
عباس یا ذبیح الله
پدر شهید می گوید : همواره آرزو داشتم فرزندم همچون مولایش ابوالفضل العباس (ع) باشدو فضایل بارز برجسته آن حضرت چون شجاعت و ایثار و فداکاری داشته باشد به همین خاطر ایشان را عباس صدا می زدم و سرانجام این چنین شد به طوری که آوازه شجاعت و دلاوری او همواره زبانزد همرزمانش بود و عاقبت همچون حضرت عباس (ع) علمدار صحرای کربلا در راه محبوبش به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود دست یافت.          
معیارهای ازدواج
برادر شهید می گوید :ایشان همه دغدغهاشاین بود که همسر آینده اش نماز خوان،محجب،باحیا و از خانواده آبرودارباشد    

..............................................................................

محقق وپژوهشگر مسائل جنگ ودفاع مقدس
مهدی واحدیان اردکانی
vahediyan@yahoo.com

/ 7 نظر / 4 بازدید

[گل]

به استقبال از یادواره سرداران شهید عاصی زاده /محمدرضا جزایری (حنیف )/پاسداران وشهدای مزرعه سیف شهرستان اردکان واقعا عجیب بود!! سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید:خیلی عجیب بود درحالی که سردار شهید عاصی زاده کمی لکنت زبان داشت در دوجا کاملا خوب صحبت می کرد یکی وقتی قرآن تلاوت می کرد ودیگر وقتی پشت بی سیم صحبت می کرد . عباس يا ذبيح الله پدر شهید می گوید : همواره آرزو داشتم فرزندم همچون مولايش ابوالفضل العباس (ع) باشدو فضايل بارز برجسته آن حضرت چون شجاعت و ايثار و فداكاري داشته باشد به همين خاطر ايشان را عباس صدا مي زدم و سرانجام اين چنين شد به طوري كه آوازه شجاعت و دلاوري او همواره زبانزد همرزمانش بود و عاقبت همچون حضرت عباس (ع) علمدار صحراي كربلا در راه محبوبش به آرزوي ديرينه خود كه همان شهادت بود دست يافت. معيارهاي ازدواج برادر شهید می گوید :ايشان همه دغدغهاشاين بود كه همسر آينده اش نماز خوان،محجب،باحيا و از خانواده آبرودارباشد احترام به پدر و مادر پدر شهید می گوید:كاري انجام نداده بود به طوري كه ناراحت شويم و اين ناراحتي هنوز به يادمان مانده باشد. هرچه ا

به استقبال از یادواره سرداران شهید عاصی زاده /محمدرضا جزایری (حنیف )/پاسداران وشهدای مزرعه سیف شهرستان اردکان واقعا عجیب بود!! سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید:خیلی عجیب بود درحالی که سردار شهید عاصی زاده کمی لکنت زبان داشت در دوجا کاملا خوب صحبت می کرد یکی وقتی قرآن تلاوت می کرد ودیگر وقتی پشت بی سیم صحبت می کرد . عباس يا ذبيح الله پدر شهید می گوید : همواره آرزو داشتم فرزندم همچون مولايش ابوالفضل العباس (ع) باشدو فضايل بارز برجسته آن حضرت چون شجاعت و ايثار و فداكاري داشته باشد به همين خاطر ايشان را عباس صدا مي زدم و سرانجام اين چنين شد به طوري كه آوازه شجاعت و دلاوري او همواره زبانزد همرزمانش بود و عاقبت همچون حضرت عباس (ع) علمدار صحراي كربلا در راه محبوبش به آرزوي ديرينه خود كه همان شهادت بود دست يافت. معيارهاي ازدواج برادر شهید می گوید :ايشان همه دغدغهاشاين بود كه همسر آينده اش نماز خوان،محجب،باحيا و از خانواده آبرودارباشد احترام به پدر و مادر پدر شهید می گوید:كاري انجام نداده بود به طوري كه ناراحت شويم و اين ناراحتي هنوز به يادمان مانده باشد. هرچه ا

رضاي خدا مادر شهید می گوید :برخورد و رفتارش از كودكي تا موقعي كه مي خواست برود جبهه طوري بود كه مي دانستيم غيراز كار براي خدا كاري انجام نمي دهد و مي دانستم كه جبهه رفتنش هم راه رضاي خداست. گوش به فرمان امام و سنت حسنه ازدواج مادر شهید می گوید :در برگشت از جبهه خواهرانش مزاح مي كردند و مي گفتند چرا ازدواج نمي كني؟ مي گفت: آمادگيش را ندارم. گذشت تا زماني كه حضرت امام فرموده بودند كه رزمندگان بايد ازدواج كنند تا اين نسل مومن تداوم پيدا كند. آن وقت گفت: مي خواهم ازدواج كنم و سپس ازدواج كرد . احترام به لباس سپاه برادر شهید می گوید:روز عروسيش لباس سپاهي پوشيده بود سرتاپا سبز با لباس كامل اين كار براي خيلي ها عجيب و غريب بود. ولي شايد مي خواست به همسرش بگويد اين لباس آنقدر مقدس است كه درخاطرانگيزترين روز زندگي هم آن را پوشيده ام. خبر از شهادت مادر شهید می گوید:و مي خواست ازدواج كند گفت: مي خواهم با همسر آينده ام صحبت كنم. به همسرش گفته بود اين زندگي مشترك شايد 4 الي 5 ماه تا يكسال بيشتر طول نكشد ممكن است من شهيد بشوم . درنهايت بعد از 4 ماه ايشان به شهادت رسيد

به ا افسر عراقي او را مي شناخت سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید عاصي زاده در شجاعت همتا نداشت. من از بچه ها شنيده بودم كه حتي پشت مواضع دشمن هم رفته بود براي شناسايي. يكي از برادرها مي گفت در جريان عمليات والفجر مقدماتي يكي ازفرماندهان اسير عراقي را از اردوگاه آوردند تا منطقه را توجيه كند. عاصي زاده تا آن افسرعراقي را مي بيند به بچه ها مي گويد: اين افسر كي اسير شده؟ مي گويند: چيزي وقت نيست. درهمين عمليات افسر عراقي هم به عاصي زاده نگاه مي كند و لبخند مي زند.عاصي زاده مي گويد: من اين افسر را قبلا جايي ديده ام.از او پرسيد كجا بوده؟ افسر عراقي جواب داد: منطقه دهلران.عراقي ها او را مي شناختندعراقي ها در عمليات محرم مي دانستند كه شهيد عاصي زاده در كدام محور عمل مي كند. وقتي چند نفر از برادران رزمنده در كمين دشمن گرفتار مي شوند. آنها سراغ عاصي زاده را گرفته بودند. گفته بودند عاصي زاده كدام يك از شماها هستيد. وي مشهور بود به كليد عمليات شبيخون به دشمن دريك شب قايق شكسته اي پيدا كرديم. عباس جلودار شد. سوار قايق شديم. از تخته پاره اي به عنوان پارو استفاده كرديم تا آن طرف رفتيم. در حاشيه رود

شناسايي در روز بدون اسلحه من جلو سنگر ايستاده بودم. مثل هميشه لبخندي روي عباس بود، نزديك شد و گفت برويم؟ گفتم: كجا؟ گفت: شناسايي. گفتم: آقاي عاصي زاده اين موقع روز مگر مي خواهيم خود كشي كنيم؟ گفت: با توكل بر خدا آماده شو مي رويم. هنگام رفتن يك قبضه كلت داشتم تا چشم عباس به آن افتاد آن را باز كردم عباس خنديد و گفت: انگار ياد گرفتي ،راستي عباس بعضي وقتها بدون اسلحه شناسائي مي رفت. كليد حل مشكلات سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید وي مشهور بود به كليد عمليات، در هر منطقه اي كه براي شناسايي مي رفت اگر آن منطقه رامناسب مي ديد و تاييد مي كرد همه مي فهميدند كه عمليات موفقيت آميزي است.شهيد عاصي زاده كليد محورهاي شناسايي حساس بود. ورود ايشان به هر قسمتي كليد حل مشكلات بود. اگرگرداني در يك محور گير مي كرد ايشان با ابتكار عملي كه داشت وارد صحنه مي شد و گردان را از خطر نجات مي داد. هشتاد درصد موفقيت عمليات محرم منوط به نقش ابتكاري ايشان بود. جيپ سردار منهدم شد سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید در يكي از موقعيت ها و پاتك ها شهيد عاصي زاده سلاح ديد كه نيروها برگردند. دستور بازگشت

به است توجه به ايثار مردم سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید عاصي زاده در يكي از صحبت هايش براي رزمندگان مي گفت: ما آمده ايم از مرز و بوم مملكتي دفاع كنيم كه پير زن ها و بچه هاي صغير و يتيمش پس اندازشان را با جان و دل به جبهه با ما هديه مي كنند. بچه هاي مدرسه اي قلك هايشان را مي شكنند واز هزاران خواسته كودكانه شان چشم مي پوشند و آن را يك جا مي فرستند براي جبهه. ما بايد كاري كنيم كه فرداي قيامت جلوي اينها روسفيد باشيم. مبادا اهمال كنيم. نفوذ كلام سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید صحبت هاي عاصي زاده طوري بود كه هميشه وهمه جا خستگي را از تن نيروها بيرون مي آورد. صحبت هاي ايشان يك سوز و گداز خاصي داشت. يك قدرتي در صدايش بود كه حتي مويرگ هاي طرف مقابل را به جنبش وامي داشت. با اينكه زبانش مي گرفت اما مي دانست كه چه مي گويد و به آنچه كه مي گفت ايمان داشت. آئينه تمام نماي بچه ها بود. خلوص نيت سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید گاهي از سرشب تاصبح به تنهايي نگهباني ميداد و هيچ كدام از بچه ها را بيدار نمي كرد و باروشنايي روز برميگشت. ايشان دائماً با بچه ها در تماس بود با وجودي كه مسئوليت