پست های ارسال شده در آدر سال 1382

يه فکری..

با نام او برا کار بايد يه فکری کرد بيکاری بده اما ما ميدونيم که دولت نميکنه پس خودمون دس به کار بشیم نه؟! حضور
/ 2 نظر / 20 بازدید

كار چي؟

با نام او سلام جوونا كار ميخان  اگه اين حل بشه  بقيه مشكلات حل ميشه  اما چه طوري؟ شما بگيد  تا بعد حضور
/ 1 نظر / 21 بازدید