پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

قبله

سلام امروز روز تغيير قبله است تا مسلمونا ذليل نباشن عزيز باشن عزيز باشيد تا بعد ممنونم حضور
/ 5 نظر / 23 بازدید