پست های ارسال شده در شهریور سال 1383

با نام او سلام امروز روز سينماست روزی که حکم ورشکستگی برای اين مکانهای فرهنگی رو  بايد صادر کرد  البته همش به عهده ی ديگران  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
با نام او سلام وامروز روز طالقانی مردی که ابوذر زمان نام گرفت اما کم کم از يادها رفت مردی که حضورش الهام بخش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
با نام او سلام وفات زينت(س) هم گذشت  و ما فقط روبنايی عمل کرديم  حسين رو نشناختيم و يزيد رو رها کرديم... بگذريم اما تو اين ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
با نام او سلام خواستم از چيزهای مختلف بنويسم از مناسبتها  اما ديدم تکراری ميشه و کسی از تکرارهای ملال آور خوشش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
با نام او سلام وساعی هم نشانی برای تلاش بيشتر و عدم اعتماد به شانس حضورـ۱  
/ 0 نظر / 18 بازدید
با نام او سلام واين بار هم رضا زاده اين پيروزی مبارک اميدورام باعث روحيه بشه والبته درس عبرت تا بتونيم بگيم ايران هم يه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
والمپيک... با نام او سلام و المپيک رسيد و ديديم آنچه نبايست ببينيم چرا عباس صميمی اون جور حرف ميزنه  و چرا اين رکورد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید