با نام او 

سلام

basij.gif

هفته بسيج بر دلاوران بسيجی گرامی باد

اميدوارم واقعا بدونيم اين بسيج چيه واز سوء استفاد ها دوری کنيم

آمين

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
تتاالب

من قبول دارم اما حالا ديگه اين حرفا قديميه