نه...

با نام او


سلامياران حضور


باز هم از معايب پايين بودن سرعت در کشور در امان نموندم


 هرچی نوشتم پاک شد


 به هر حال


ميخواستم در مورد حمله آمريکا به طبس بنويسم و بگم که اون زمون خدا يار ما بوده اما اگه حالا کاردرست نباشيم ياريمون نميکنه


اون که ديگه رودر بايستی نداره با ما


اما بازم بی خيال شدم


 ميخواستم در مورد دکتر رنتيسی بنويسم و اون مطالبی رو که در مورد شيخ ياسين گفتم بازم بگم اما ديدم دوستان ميگن سياسی شدی تازه تکرار مکرراته


ميخواستم از وضع خودم بگم که بد جوری گير کردم تو زمونه و نميدونم که چه بايد کرد


حق کجاس


باطل کجاست


که ديدم اين مشکل بيشتر مردمه و با اين کار داغ دلشون تازه ميشه


ميخواستم ...


ولی به نتيجه ای نرسيدم


اما يه چيزی يادم اومد ...


اگه واقعا نگاهمون به زندگی زيبا و سازنده باشه ميشه اينا رو حل کرد همن نگاهی که يه وقتی در مورد ش حرف زدم


نگاه بارونی 


به هر حال به اين نتيجه رسيدم که بايد نگاهها  رو بارونی کرد


چون تو ايم مورد تجربه هم دارم و داشتم...


 نظر شما چيه ؟


(اين نوشته نامنظم و کم رابطه نوشته شده تا بگم که اينجا هم يه وبلاگه!)


ممنونم


 حضور 

/ 2 نظر / 4 بازدید
شیدا

حضور بارانی *در لحظه های خیس دعا ببار بر کویر دل تا با شکار طراوت لاله روید و شمیم عشق خیزد

hannanh

سلام : حضور عاشقانه شما هم معلم داشتی ؟!يا........