روز بیست و دوم امسال

به نام رب جلیل

سلام

دیروز ، روزی بی سابقه برای ما و البته مصبر بود

بیست و دوم متفاوت

بیست و دوم افتخار و صلابت.

آخر هم این مهم دعا اجابت شد که :

انشاء الله بیست و دو بهمن مبارک نباشد.

 خدا را شکر.

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]