مکاتب (۲)

باسمه تعالی
سلام تا حالا کمی از مکاتب عشق گفتيم يکی از مکاتب عشق همين عرفان خودمان است که البته طرفدارن آن ديگر برای عقل ارزشی قائل نيستند آنها می گويند فقط عشق اما منظور آنها از عشق يک شهود عرفانی و رسیدن به مراتب بالای انسانيت به نظر آنهاست خوب در گذر تاريخ اين مکتب با صوفی گری هم مخلوط شده و از جاهای ديگر هم تاثير پذيرفته است .البته اين عرفان می تواند شاخه ای از علوم اسلامی باشد که به آن عرفان اسلامی می گويند خوب بس است ديگر خيلی قلمبه شد .
تا بعد
خداحافظ

/ 0 نظر / 5 بازدید