سلام جشنواره...

با نام حق

سلام

خوب ديروز جشنواره بود و تمام شد

و چه خوب شد كه تمام شد

نه منظورم اين نيست كه خوب نبود

نه منظورم اين است كه بسيار رويايی بود كه جشنواره به انجام برسد

و اين يعنی رشد وبلاگ و وبلاگ نويسی در يزد

و اين همه مرهون پيشگامان است و دوستانی كه زحمت بسيار در

اين امر و عرصه كشيدند

اما به هر حال اين جشنواره نيز همه را

بلكه عده ی زيادی را راضی نكرد

و مسائلی در آن يك ساعت آخر مطرح شد كه جای تامل بسيار داشت

از جمله ی اين مسايل :

۱- ملاك های داوری بود و بحث ان كه ملاك های غريبی است بسياری از اين ملاك ها

انتقاد كرده بودند و آن را نا درست می انگاشتند مثل نوشتن با زبان ديگر...

۲- انتخاب ويژه نيز تا حدی ناقص جلوه كرد

برخی می گفتند كاش به جای وبلاگ های ايثار گر وبلاگهايی انتخاب می شدندكه

در اين مورد نوشته اند و يا وبلاگ های كه پيش كسوت بودند و...

به هر حال برای اولين تجربه عالی بود و لی بايد برای آينده فکری شود

فعلا يا حق

 

/ 0 نظر / 4 بازدید