یا زینت عابدان ، سلام

به نام رب جلیل

سلام

سلام بر زینت عابدان

سلام بر سجاد علیه السلام


پیشانى آفتاب دارى، آرى 
در دیده‏ ى جان گلاب دارى، آرى 
گل نغمه ى نور، از کلامت جارى است 

سجادى و عشق ناب دارى، آرى 

/ 0 نظر / 4 بازدید