عید قربانی هواها

به نام رب جلیل

و اکنون عید قربان

عید قربانی هوا ها و هوس ها.

عیدتان مبارک

چه زیباست این سخن معصوم که :

هر روز که در آن معصیت خداوند نباشد عید است.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

[گل]

محمد

[لبخند]