جشن عاطفه ها و دو نكته ...

با نام حق

سلام بر شما

و امروز مثل رسم چندين ساله جشن عاطفه ها بود

004030.jpg

هرچند اين جشن در نفس خود زيباست اما نكاتي پيرامون آن به چشم مي خورد:

مي گويند اي بابا دوباره از اين گدا بازي ها!

خوب  درست است كه اين جشن به نوعي تامل برانگيز است كه

چرا جامعه اين چنين است اما آيا اين جشن نوعي تقويت روحيه انفاق نيست؟

مي گويند : پول به اينها ندهيد  ؛ معلوم نيست به كجا مي رود

خوب با فرض اين چنين چيزي همان كه اين جشن شما را به ياد فقرا مي اندازد

خودش نكته اي است تا خود فعال شويد

نكته ي بعد اين كه بر اساس آمار اين هدايا تقريبا تا حد ۹۵ درصد به فقرا مي رسد

 (آمار منتشره از سوي سازمان فا’و ۲۰۰۵ )

ثالثا مگر در احاديث نداريم كه پول با نيست خير هم ثواب دارد

و هم به دست مستحق مي رسد؟

 ( وسايل الشيعه جلد ۲ ص ۱۸۵ چاپ انتشارات اسوه ۱۳۸۲)

پس جشن عاطفه ها با همه ي حرف هاي يي كه مي زنند نكات مثبت خوبي دارد

منصف باشيم

التماس دعا

يا حق

/ 1 نظر / 4 بازدید
احسان

سلام داداش حميد جان بزرگوارم معرفت شما منو کشته. بابا شما ديگه کی هستی خدا خيرت بده الهی منونم که منو فراموشم نمی کنی يا علی عليع السلام مدد