با نام حق

سلام

۲۱ تير ماه

 بيست‎ و يكم‎ تير سالروز كشف‎ توطئه‎ كودتاي‎ امريكايي‎‎

در پايگاه‎ هوايـي شـهيـد نوژه‎ همدان‎ است‎ .


كودتاي‎ نوژه‎‎ كه در بيست‎ و يكـم‎ تيـر سـال‎ 1359 كشف‎ شد

 بـراسـاس‎ مدارك‎‎ و اسناد منتشر شده‎‎,

تـوطئه مشـتـرك عناصر وابسته‎‎ به بختيار آخرين‎

 نخست‎ وزيـر رژيم‎ شاهنشاهي‎ ,

گروهك‎ منافقيــن‎ و رژيم‎‎ بعث عراق

‎ با هدايت‎ و رهبري‎ مستقيم دولتمردان‎ وقت‎‎ كاخ‎ سفيد

 بوده‎‎‎ است كـه بـه منظور براندازي‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ طراحي شد.


دولت‎ امريكا كه‎‎ تجربه كــودتــا28 ي‎ مـرداد سال‎

1332 و براندازي‎ دولت‎ ملـي‎ در ايـران‎ را پيش‎ روي‎ خــود داشــت‎,

پــس‎ از شكـسـت‎‎‎ در عمليات طبس‎

در پنجم‎ ارديبـهشـت مـاه‎ سـال‎ 1359

و شكست‎ طرحهـاي‎ تحـريـم‎ و فشار سيـاسـي‎‎ اقتصادی

‎ اين‎ بـار بـا طرحـي منسجم‎ تـر و بـا بهره‎‎ گيري‎ از همه

عوامـل‎ سرسپـرده‎ خـود در داخل‎ كشور كوشيد

اهـداف‎ خود را پيگيـري‎‎‎ كنـد امـا بـا هوشياري نيـروهـاي امنيتی

‎‎ و مـردم‎ هميشه‎‎ در صحـنـه ايران‎‎

اين كودتاي‎ امريكايي‎‎ و ضد انقـلابـي نيز نافرجام‎ ماند.

اما می دانيم که اين آخرين نبوده و نيست

بايد هشيار بود

درون را محکم کردو به خواست های به حق مردم

بيش از پيش 

گوش فرا داد تا همچنان پشتوانه مردمی نظام

حفظ شود و ايران بيمه

ممنونم

حضورـ۱

/ 1 نظر / 3 بازدید
سيد رضا

به نام خدا سلام خسته نباشيد از لطفتون متشكرم آدرس شما يكي ازلينكهاي ما مي باشد شما هم لطفا..... ضمنا آدرس جايي كه آهنگ را گرفته ايد اگه لطف كنيد ممنون مي شم