در ساعات انتظار...

با نام او

الان دارم اينها را در ساعاتی می نويسم كه اميد واريم منجی بيايد

او كه ما را نجات خواهد داد و جهان را پر از عدالت می كند

او كه ظلم را نابود می كند و خوبی را حاكم

راستی چه دوره ای است خدا كند زود بيايد

آمين

حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید