و چمران عزیز ما

به نام رب جلیل

سلام

این روزها سالروز چمران است

مرد خدا و تقوا و علم و عمل

  

مردی که بزرگ ترین مناسب علمی جهان را رها کرد تا به تکلیفش عمل کند.

امروز هم همه باید از چمران بیاموزند

بدانند تکلیفشان چیست و بدان عمل کنند.

سایت رسمی شهید دکتر چمران را در آدرس زیر ببینید:

http://www.chamran.org/

/ 1 نظر / 5 بازدید

[گل]