کمی قبل از بازگشت...

با نام حق

سلام دوستان

خوب اکنون ساعت ۲۱:۴۴ است و اندکی دیگر در حال حرکت از مشهدیم

خدا بخواهد فردا در اردکان خواهم بود راستی نایب الزیاره همه بودم

* در این روزها رییس جمهور هم آمد و آمد! گفتیم کاش در اردکان بودیم

اما این کاش ما چندان هم بی اثر نبود

ایشان را در مشهد یافتیم

خدا را شکر

* تا دو روز دیگر عید نوروز است در بهار دلهای پاییزی رو از یاد نبریم

*...ای بابا مثل این که داره خیلی دیر می شه انشاءالله فردا ...

یا حق

/ 1 نظر / 3 بازدید