امروز شنيدم...

امروز يکی ازمن در مورد اگزيستيانسياليسم ؟!!!!
پرسيد آره اون مکتبی هس که برای انسان ارزشی قائل نيس ميگه آدما مجبورن و هيچ زمينه ای از قبل ندارن
ولی ما اينو نميگيم
آدم شخصيت داره نه اين که مجبور باشه
آقا ببخشيد
تا بعد
بای

/ 1 نظر / 3 بازدید
مصطفی

از مطالب زيبا ومتن شيوا و پر محتوی وبلاگتان کمال استفاده را بردم...در مورد تبادل لينک اگر مايليد نظر بدهيد.