جمعه ای دیگر

به نام رب جلیل

سلام

وباز هم جمعه ای دیگر و یاد آفتاب پنهانی ما.

آخر این آفتاب پنهانی طلوع می کند اما

کی؟

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
حمید

[گل]

رضا

سلام-باذولجناخ به روزم.