روز فرهیختگی و حکمت

به نام رب جلیل

سلام

اولین روز تیر و ماه و یاد حکیم بو علی سینا و روز پزشک

یعنی روز :

فرهیختگی و حکمت.

اما آن سو گند نامه بقراط کجا و برخی از پزشکان امروز کجا؟!

یا درمان رایگان بیماران توسط ابن سینا کجا و پول های کذایی کجا؟!

امیدوارم ارزش پزشک ،که نماد ایرانی اش ابن سینای نابغهی متعهد و متخلق

 به اخلاق الهی است

بیش از پیش افزون شود.

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

[دست]

محسن

راس میگی من خودم هم گرفتار شدم.