روز گذشته

به نام رب جلیل

سلام

سال گذشته مثل دیروزی انتخابات پر شوری انجام شد و مشارکت بالایی در آن اعمال

اما این شیرینی چندان طول نکشید.

فتنه آمد

 چشمش را باز کرد

و می خواست نظام را از میان بردارد.

از اشتباه ها و خیانت های خواص که بگذریم

این واقعه آزمایش بزرگی برای همه بود که مردم به خوبی از آن سر بلند بیرون آمدند.

اکنون زمان عبرت است و تلاش در راه وحدت.

وحدت اصیل و حقیقی

و البته تمسک به اصول مسلم اسلامی انقلاب.

این گونه نیست؟

 

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]