از همه جا

با نام حق

سلام امروز .....

۸۴/۲/۱۱

و اما همدان و جشنواره

به اينجا  نگاهی بکنيد.

خبر هايی نيست!

يعنی خيلی خبر هست اما می گن خورشيد اين قدر نور داره که

اگه بهش نگاه کنی اصلا نوری نمی بينی

واقعا جای خوشوقتی است

که ما با اين که جوانيم در وبلاگ نويسی

ولی خيلی خوب پيشرفت کرديم

در مورد جشنواره بعدا خواهم نوشت مثل خيلی ها

آخه بعضی چيز ها هم تکراری باشه مشکلی نداره... 

اما مناسبت هايی داريم بزرگ

روز  شوراها

روزی که تحقق يک پيمان الهی بود...

روزی که می توان دست آورد های زير را برای آن بر شمرد:

۱- تحقق مبانی و بستر های قانونی آن

۲- تحقق رفتار شورايی:

رفتاری که اگر تحقق يابد بسياری از مشکلات حل خواهد شد

هم انديشی و تبادل افکار  شاهراهی است برای

هدايت برنامه ها و هدفها به سوی کمال و در نهايت کمال

مطلق

اصلا مگر می شود

حضور دسته جمعی را ناديده گرفت وقتی که:

يدالله مع الجماعه

۳- ايجاد روحيه همکاری و توسعه هماهنگی و همياری

همانگونه که می بينيد اين مورد با مساله با لا رابطه تنگاتنگ

دارد

رابطه ای که سلامت يک جامعه را تضمين می کند.

اما ما ميدانيم که هر چيزی بستر سازی ميخواهد

اميد آنکه اين بار هم بستر لازم ايجاد شود

و مثل قبل ها اول کاری نکنيم بعد تلاش کنيم

 تا بعد بسترش را آماده سازيم...

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید