با نام حق   سلام   اين روزها   سالروز درگذشت     است   بارها نام او را شنيده ايد   در اينجا هم يادی ازاو بخوانيد.

درگذشت محمد بن جرير طبري، مؤلف تفسیر و تاریخ طبری (۳۱۰ قمري)

۲۶شوال سال۳۱۰هجري قمري: «محمد بن جرير طبري» فقيه، مورخ مسلمان و دانشمند برجسته ايراني دربغداد چشم ازجهان فرو بست. او در۷سالگي حافظ كل قرآن شد و دوران جواني را به منظور كسب علم درمسافرت طي كرد. طبري درمراكز بزرگ علمي جهان اسلام چون بصره و كوفه به تحصيل پرداخت و افزون برتاريخ، درفقه، ادبيات عرب، رياضيات، طب، اخلاق و علوم قرآني دانش ‎‎اندوخت.

اين مورخ گرانقدرجهان اسلام و ايران ابتدا شافعي مذهب بود، ولي بعدها خود مذهبي پديد آورد كه پس ازمرگش دوامي نيافت و به تدريج ازميان رفت. از مشهورترين آثار اين مورخ ارزشمند «كتاب تاريخُ الرُّسُل وَ المُلوك يا تاريخ طبري» را ميتوان نام برد.اين كتاب شامل حوادث تاريخي ازآغازآفرينش تا سال ۳۰۲ هجري است. ديگراثرطبري «جامعُ البيان في تفسير القرآن» كه به تفسيرطبري شهرت دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید