به نام رب جلیل

سلام

هادی عزیز قهرمانی ات مبارک باد.

ایران را سر بلند کردی

کشور به فزرندانی چون تو می بالد...

/ 1 نظر / 3 بازدید

[گل]