با دکتر حمید

به نام رب جلیل

سلام

روزسه شنبه گذشته قرار شد همراه با جمعی از اردکانی ها

دیداری با معاون هنری وزیر ارشاد داشته باشیم که اصلا همان اول هم

نمی دانستیم چه معاونی است

به هر حال پس از کلی تاخیر ارشاد اردکان و هواپیمای حامل دکتر حمید

جلسه ساعت حدود ده شب برگزار شد.

چون از سوی انجمن شعر رفته بودم 

مطلبی در این مورد ندیدم

ولی بعدا فهمیدم که این موضوع به معاون فرهنگی مربوط است.

به هر حال از سر علاقه و اندکی کار در رشته های دیگر 

به سخنان و پرسش و پاسخ گوش دادم 

بنده درست پشت سر دکتر حمید.

نکات مطرح شده کم بود و چند سوال با جواب های طولانی پاسخ داده شد .

اما به هر حال :

*این از کم فایده ترین جلساتی بود که در آن شرکت کرده بودم

*از برخی تنگ نظری ها تنگ دل شدم

*وقت عزیز به هدر رفت

و نتیجه:.. .

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
حمید

[گل]

حمید شاه آبادی

با سلام نمیدانم از جلسه چه انتظاری داشتید که برآورده نشد. در آن جلسه انتقادات تند وتیزی هم شد وهمه را پاسخ دادم .به هرحال بابت وقت شما پوزش میخواهم. ارادتمند حمید شاه آبادی

احمدی

ایشان کی دکتر شد! خجالت بکشید!