شبیه مرغک زارم.

 به نام رب جلیل

سلام

شبیه مرغک زاری کز آشیانه بیفتد
جدا زدامن مادر، به دام دانه بیفتد
ز نازکی ز ندامت، ز بیم صبح قیامت
بدان نشان که شنیدی، سری به شانه بیفتد
به کار آنکه برون از بهشت گشته عجب نیست
که در جهنم غربت، به یاد خانه بیفتد
نشان گرفته دلم را، کمان ابروی ماهی
خدای را که مبادا، دل از نشانه بیفتد
دلم به کشتی کربت، به طوف لجه ی غربت
چو از کرانه ی تربت، به بیکرانه بیفتد
شوم چو ابر بهاران، ز جوش اشک چو باران
که دانه دانه برآید، که دانه دانه بیفتد
جهان دل است و تو جانی نه بلکه جان جهانی
همه سکندر و دارا، کزین فسانه بیفتند
خیال کن که غزالم، بیا و ضامن من شو
بیا که آتش صیاد، از زبانه بیفتد
الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیرد
اگر که مرغک زاری از آشیانه بیفتد.

این متن آهنگی زیبا از محمد اصفهانی در آلبوم جدیدش بی واژه است

 که انصافا از همه اش شاهکار تر ه

 

حالا من هم اگه مولا اجازه بده  بگم : شبیه مرغک زارم

کمک کن آقا!

/ 3 نظر / 4 بازدید

[گل]

رهگذر

آقا حال داد مرسیییییییییییییی!

خوب که جی فکر کردم گزاشتی دانلودش کنیم