با نام او

سلام

استادی ميگفت:

بی اعتقادی آسان است اما ايمان سخت ولی به امتحانش می ارزد

 نظر شما چيه؟

حضورـ۱

/ 0 نظر / 3 بازدید