بانام حق

سلام نوروز مبارک

fateh.jpg


مناسبت امروز عبارت است از:
 آغاز عمليات عملیات فتح المبین

اين عمليات که با مراجعه به قرآن کريم فتح المبين نامگذاري شده بود، در 4 مرحله از دوم تا دهم فروردين 1361صورت گرفت.

 رزمندگان اسلام در عمليات فتح المبين در جبهه جنوب و غرب دزفول و شوش با دشمن درگير شده و نتايج ذيل را را به دست آوردند: تلفات نيروي انساني دشمن 15 هزار نفر اسير و 25 هزار نفر کشته و زخمي، آزادسازي قريب به 2400 کيلومتر مربع از خاک جمهوري اسلامي شامل مراکزي چون سايت و رادار دزفول – دهلران، رهايي يافتن از زير ديد و توپخانه دشمن در شهرهاي شوش، دزفول و انديمشک و پايگاه شکاري دزفول و... تجهيزات و امکانات: تانک و نفربر 360 دستگاه انهدامي و 320 دستگاه اغتنامي، هواپيما 18 فروند انهدامي، خودرو 300 دستگاه انهدامي و 500 دستگاه اغتنامي، توپخانه 50 قبضه انهدامي و 165 قبضه اغتنامي.

و  در مورد تاريخ پيدايش نوروز بخوانيد:

                                                      

در ايران باستان تا پيدايش و ظهور دين مقدس اسلام، عقايد ملي و مذهبي همواره دستخوشتغيير و تحول بوده است،به طوري كه آيين هاي نخستين و عقايد ابتدايي كه از يكتا پرستي دور بودند با اديان اوليه اين مرز و بوم چون زرتشت در آميخت، پس فكر توحيد در مفهوم اهورا مزدا جلوه كرد بعد از آن، اهريمن مقام مهمي يافت و باعث شد در آيين زرتشت دوگانه پرستي اساس دين شود، در حاشيه دين ياد شده مذاهب و اديان ديگر ايراني نضج گرفتند كه مهمترين آنها مهر پرستي و آيينهاي ماني و مزدك ميباشد. طبيعي است كه پا به پاي دگر گونيهاي مذهبي و اسطوره هاي ملي نيز توسعه و تحول يافتند و در گذر زمان جلوه ها و رنگهاي مختلفي به خود گرفتند.

ظهور اسلام و برخورد مسالمت آميز آن با ساير اديان و آيينها از جمله اعتقادات مذهبي و ملي ايرانيان موجب شدكه مراسم و آداب مربوطه، به يكباره از جامعه اسلامي ايران رخت بر نبندد، فقط بامسلمان شدن تدريجي ايرانيان از وسعت آنها كاسته شد و اندك اندك همراه اعتقادات ديني اسلام، اسطوره ها و داستانهاي عربي نيز در ميان توده مردم نفوذ كرد. طي گذشت ايام، زماني كه برخي از سنتها و آداب در تضاد اشكار با اعتقادات و رسوم گذشته قرار ميگرفت ايرانيان ميكوشيدندسنت كهن ملي را در قالب شخصيتهاي اسلامي باز يابند و به عبارت روشنتر سنتهاي ملي ايراني را با سنتهاي اسلامي در آميختند. در نتيجه از ميان انبوه جشنهاي ايراني قبل از اسلام آنچه ميان ايرانيان مسلمان باقي ماند منحصر به عيد نوروز، جشن سده و جشنهاي كوچكتري مانند جشن گل سرخ كه در اصفهان مرسوم بوده است.از ميان جشنهاي ياد شده بزرگترين اعياد ملي ايرانيان جشن نوروز است.

نوروز تنها جشني است كه از دوران باستان با عظمت تمام و همراه با انبوهي افسانه و آيين تا به امروز ادامه يافته است.عظمت نوروز را از نقشهاي تخت جمشيد گرفته تا آثار ادبي و هنري گوناگون عربي و فارسي در همه جا ميتوان يافت.يكي از كهنترين و بزرگترين منابعي كه به جشن و افسانه ها و آيينهاي مربوطه پرداخته است، كتاب «آثار الباقيه» اثر ابوريحان بيروني (متوفي 440 هجري قمري) است. او مينويسد:

«سال نزد فارسيان چهار فصل بود ... بر حسب اين فصول عيدهايي داشتند كه به اهمال در كبيسه روز اين عيد ها جا به جا ميشد. از جمله اين اعياد يكي روز اول فروردين ماه يعني نوروز بود. كه روز بس بزرگ است كه به علت زنده شدن طبيعت گويند. آغاز خلقت جهان در آن روز بوده است.چنين به نظر ميرسد كه پنج روز نخستين سال«نوروز عامه» يعني جشن همگاني بود. حال آنكه روز ششم كه «خرداد روز» نام داشت، « نوروز خاصه» يعني جشن پادشاهان و بزرگان بوده است.

موفق باشيد فعلا خدانگه دار

 

/ 0 نظر / 4 بازدید