اردکان کجاست؟

با نام او

ميخواهم کمی در مورد شهرم با شما بگويم

اردکان در ۶۰ کيلومتری يزد است و از نظر لغوی به معنای مکان مقدس است

از سوغات ما حلواارده است و ازآثارتاريخی اردکان می توان به مسجد زردگ ـ  منار

 جنبان خرانق ـ دربند صدر العلما و مجد العلما  و مسجد جامع اشاره کرد .

هوا اينجا سرد و خشک و گرم وخشک است

چه کنيم کوير است ديگر برای اطلاعات بيشتر ميشه به سايت www.ardekan.com مراجعه كرد.

 

تصوير سمت چپ منارجنبان خرانق و تصوير راست وپايين دربند صدرالفضلا را نشان می دهد

ممنون

تا بعد

حضور 

/ 1 نظر / 49 بازدید
hasan

خوبه من ميآم